Pro­jekt Kalen­der „FAB Reno OÖ 2008“
Umfang 14 Blät­ter
Umfeld CD-Betreu­ung FAB
Kun­de FAB Reno OÖ, Wels
Kon­takt Mag.a Ger­tru­de Bleier
Zeit­raum 10–12/2007
Pro­duk­ti­on Fried­rich VDV, Linz